21 เมษายน 2562 ถนนดินแดง กทม.-18 พื้นที่ทั่วประเทศ เช้านี้ฝุ่นพิษPM2.5เกินมาตรฐาน

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/832997

สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 12 – 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ตาก, ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน, ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน, ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง, ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน, ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี, ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย, ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 24 – 129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย